Tietoa vakuuttamisesta ja vakuutusvertailuja sekä tiedot kuluttajien vakuutustoimistosta ja sen palveluista saat vakuutusneuvonta. Näihin sivuihin kannattaa tutustua harkitessaan uutta vakuutusta tai vakuutusyhtiön vaihtoa, sivuilta löydät myös vakuutuslautakunnan tiedot mikäli haluat saada lausunnon esim. mielestäsi väärästä korvausratkaisusta.

Jokaisessa asunnossa tulee jatkuvasti olla voimassaoleva kotivakuutus. Muuttojen yhteydessä on syytä huolehtia siitä, että vakuutusyhtiöllä on tiedossaan kulloinkin voimassaoleva vakuutuskohde tai kohteet, jossa esim. korjaustyö- ja muuttovaihe kestää muutamia viikkoja. Sijoitusosakkaiden tulee varmistaa, että vuokrasopimukseen kirjataan vaatimus vuokralaisen otettavaksi tulevasta kotivakuutuksesta. Sijoitusosakas voi myös harkita vuokratilojen keskeytysvakuutuksen ottamista, yhtiön vakuutus ei kata vahinkotilanteissa vuokratulon keskeytymistä. Käytännössä on käynyt siten, että esim. palovahingon sattuessa on asukkaan vakuutus ollut merkittynä vanhaan asuinpaikkaan ja korvausta uudessa paikassa olleelle irtaimistolle ei ole saatu.

Peruskotivakuutukset ovat kohtuuhintaisia, tutustu hintatasoon.

Asunnon vakuuttaminen ja kiinteistövakuutuksien kattavuus:

Kiinteistön vakuutus korvaa rakenteille aiheutuvat vahingot. Vakuutuksemme ei korvaa esim. kosteus- tai palovaurion yhteydessä mahdollisen poismuuton aiheuttamia kuluja. Vakuutus ei myöskään kata mitään asukkaan irtaimistoa tai tavanomaista tasoa kalliimpia lattiapäällysteitä, keittiö- tai muita kalusteita yms. Avainten katoamistapauksissa ei kiinteistövakuutus kata kuluja. Avainvarkauksien yhteydessä vain osa kuluista katetaan kiinteistövakuutuksella. Em. johdosta asunnon vakuuttaminen on todellakin välttämätöntä.

Taloyhtiön vakuutus EI kata mm. seuraavaa:

  • asukkaan mitään irtaimistoa (kalusteita, vaatteita, laitteita ja koneista sekä esim. televisioita, liesiä, jääkaappeja, pakastimia, kiukaita)
  • mahdollisessa asunnon asumiskelvottomuustilanteessa syntyviä kuluja kuten poissa-asumisen kustannuksia ja sen johdosta tulevia mahdollisia lisääntyneitä elantokustannuksia (pyykinpesetys, ulkona ruokailut, ylimääräiset matkakulut yms.)
  • asukkaan tai osakkaan lisäämiä, kiinteistön tavanomaisesta tasosta poikkeavia rakenteita tai materiaaleja. Tähän ryhmään kuuluvat mm. tavanomaisesta poikkeavat ja alkuperäistä tasoa paremmat sekä kalliimmat kiinteät keittiökalusteet, parketit, sisustusmateriaalit yleensä (kalliit tapetit, panelit yms.) sekä jälkikäteen lisätyt kylpyhuone- ja sauna- sekä parvekelasitus- yms. rakenteet, vuokra-asunnon ollessa omistajan