Kylpyhuoneremontin toteutusohjeita

Tähän osioon olemme koonneet märkätilaremonttien yhteydessä tarvittavat erityisohjeet

Vesieristyksen periaate

Vesieristetyön saa tehdä ainoastaan VTT:n märkätilasertifikaatin omaava henkilö tai riittävän kokemuksen omaava ammattimies, jolla on tuotekohtainen asennussertifiointi. Listan VTT:n märkätilasertifikaatin suorittaneista henkilöistä löydät VTT:n sivuilta jatkamalla kohtaan ”henkilösertifiointi”. Ko. sivulta löydät omalle koneellesi tallennettavaksi tarkoitetun word-muotoisen luettelon sertifioiduista henkilöistä.

Alla olevassa Arkkitehtitoimisto Antti Voutilainen Oy:n laatimassa kylpyhuoneen kunnostustöiden yhteydessä noudatettavassa periaatekuvassa on esitetty rakenneleikkauksen avulla eri rakenneainekerrokset. Vesieristys tulee tehdä koko märkätilan alueelle lattiaan ja seinille.

Lataa Arkkitehtitoimisto Antti Voutilainen Oy:n laatimat periaatekuvat.

Rakennuslupa-asiat

Rakennuslupiin liittyvät ohjeet löydätte esim. Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston sivuilta.

Viranomaismääräykset ja -ohjeet

Kylpyhuoneremonttia tehtäessä on noudatettava Suomen Rakentamismääräyskokoelman C2 ”Kosteus” kohdan määräyksiä ja ohjeita vuodelta 1998. Ohjeet löytyvät täydellisinä pdf-muodossa.

Märkätilaa koskevat C2 määräyksien ja ohjeiden kohdan 7 / Märkätila teksti on seuraava:

7 MÄRKÄTILA

7.1 MÄRKÄTILAN SUUNNITTELUPERIAATTEET

7.1.1 Märkätilojen vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei vettä pääse valumaan tai siirtymään kapillaarivirtauksena ympäröiviin rakenteisiin ja huonetiloihin.

7.1.2 Märkätilaan betonilaatan tai betonisen ala- ja välipohjan päälle rakennettavan puurunkoisen seinän aluspuu nostetaan laatan yläpuolelle niin, ettei puuta jää betonivalun sisään ja erotetaan kosteuden siirtymisen katkaisevallakerroksellakutenbitumikermillä kivirakenteesta.

7.2 LATTIA- JA SEINÄPINNOITTEET

7.2.1 Märkätilan lattiapäällysteen ja seinäpinnoitteen on toimittava vedeneristyksenä tai lattiaan päällysteen alle ja seinään pinnoitteen taakse on tehtävä erillinen vedeneneristys.

7.2.3 Suihkutilassa suositellaan käytettäväksi veden roiskumista seinälle ja lattialle rajoittavaa suihkukaappia tai -seinämää. Märkätilat suositellaan varustettavaksi lämmitysjärjestelmään liitettävällä ja erikseen käytettävissä olevalla lattialämmityksellä. Jos märkätilan seinissä tai katossa käytetään puuverhousta, on verhouksen taakse tehtävä reunoiltaan sisäilmaan avoin tuuletusväli.

7.2.4 Vedeneristyksen tulee olla riittävän sitkeä, jotta se saumoineen kestää rakennustyön aikaiset rasitukset ja käytön aikaiset alustan liikkeet. Märkätilojen vedeneristyksenä toimiva lattianpäällyste tai lattiapäällysteen alla oleva vedeneristys on ulotettava riittävän korkealle seinälle sekä liitettävä vedenpitävästi seinän vedeneristykseen estämään veden pääsy seinä- ja lattiarakenteiden sisään.

7.2.5 Lattian vedeneristyksen reuna on suositeltavaa nostaa seinälle ainakin 100 mm korkeuteen lattiapinnasta. Lattian vedeneristyksen saumoja tulee välttää märkätilan eniten kastuvalla alueella.

7.2.6 Seinän vedeneristys limitetään lattian seinälle nostetun vedeneristyksen päälle tai vedeneristysten tulee muodostaa jatkuva saumaton rakenne niin, ettei seinää pitkin valuva vesi pääse lattian vedeneristyksen taakse.

7.3 LATTIAN KALTEVUUS JA LÄPIVIENNIT

7.3.1 Lattian kaltevuuden on oltava sellainen, että vesi valuu esteettä lattiakaivoon. Vedeneristyksen ja lattiakaivon liitoksen on oltava niin tiivis, että vesi ei pääse vedeneristyksen alapuolisiin rakenteisiin vaikka vedenpinta kaivossa nousisi liitoksen yläpuolelle.

Selostus

Huonetilojen varustamisesta lattiaviemäröinnillä on ohjeita Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot.

7.3.1.1 Lattiakaivo kiinnitetään liikkumattomaksi alustaan.

7.3.1.2 Lattian kaltevuuden tulee olla vähintään 1:100. Vesilaitteet ja lattiakaivot sijoitetaan siten, ettei vesi valu märkätilan lattialta muihin tiloihin.

7.3.1.3 Märkätilan lattiaan saa tehdä vain läpivientejä, jotka ovat tarpeen viemäröinnin järjestämiseksi.

7.3.1.4 Seinän vedeneristyksen läpivientejä tulee välttää roiskeveden vaikutusalueella.”