Useimmissa taloyhtiöissä autotalleja ja -paikkoja ei riitä kaikille halukkaille, jonka johdosta on oltava säännöt, joiden perusteella vuokraustoiminta hoidetaan.

Asunto-osakeyhtiölakiin kirjatun yhdenvertaisuusperiaatteen johdosta on auton omistavalle osakkaalle tai osakkaan vuokralaisille ensin annettava yksi autotalli tai -paikka, ennen kuin paikkoja voidaan vuokrata jollekin kaksi.

Yhtiön omistamat autotallit ja -paikat on ensisijaisesti tarkoitettu talossa asuvien osakkeenomistajien tai sijoitusosakkaan vuokralaisien tai heidän perheenjäsentensä käyttöön. Toissijaisesti vuokrataan talleja tai paikkoja osakkeenomistajien vuokralaisille tai heidän perheenjäsenilleen.

Autotallit ja -paikat on tarkoitettu käytettäväksi eli niillä tulee säilyttää aktiivikäytössä olevaa autoa. Talleja ei saa käyttää varastotiloina eikä talleissa tai paikoilla saa säilyttää moottoripyöriä, asuntovaunuja tai asuntoautoja tai käytöstä poistettuja autoja eikä paikoitustiloja saa pitää tyhjillään.

Autoista ei saa valua öljyä, mahdolliset tilapäiset valumat tulee poistaa vuokralaisen toimesta.

Autotalli tai -paikka ei koskaan siirry asuntokaupan yhteydessä suoraan uudelle omistajalle. Vuokraukset sovitaan tapauskohtaisesti ja jonotusjärjestelmän avulla isännöitsijätoimiston kanssa. Halutessasi ilmoittaudu autotalli- ja paikkajonoon isännöitsijätoimistoon.

AUTOPAIKKOJEN JA -TALLIEN VUOKRAUKSEN MALLISÄÄNNÖT
  1. Paikat ja tallit jaetaan halukkaille ilmoittautumisjärjestyksessä. Jonotuslistaa pitää isännöitsijätoimisto.

  2. Kullakin huoneistolla on oikeus saada yksi autopaikka tai autotalli. Ensisijaisesti auto- tai tallipaikka annetaan talossa asuville yhtiön osakkeenomistajille tai sijoitusosakkaiden vuokralaisille. Mikäli paikkoja tai talleja on vapaana niin asukkaille voidaan vuokrata nk. kakkospaikka tai talli. Mikäli jollekin asukkaalle tarvitaan nk. ykköspaikka, viimeksi tullut kakkospaikka tai talli irtisanotaan ja ko. paikan vuokralainen palautetaan jonotuslistan ensimmäiseksi.

  3. Paikat ja tallit on tarkoitettu vuokralaisen omassa päivittäisessä käytössä olevan, hänen itse pääasiassa käyttämänsä auton tai moottoripyörän säilyttämiseen. Paikkaa tai tallia ei saa luovuttaa edelleen, eikä vuokrasopimus siirry asuntokaupan tai vuokrasuhteen vaihtumisen yhteydessä eteenpäin. Sijoittajaosakkaan vuokralaisen vaihtuessa tulee uuden vuokralaisen ilmoittautua jonoon viimeiseksi eikä hän saa edeltäjänsä jonotuspaikkaa.

  4. Autopaikkoja tai talleja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin rekisterissä olevan auton tai moottoripyörän säilyttämiseen, eikä tallia saa pitää tyhjillään. Auton tarpeeton tyhjäkäynti tai öljyn tms. aineiden päästäminen pysäköintialueelle tai tallissa on kielletty. Autojen tai moottoripyörien pesu paikoilla tai talleissa on kielletty.

  5. Vuokraan sisältyy autopaikoilla lohkolämmittimen käyttö.

  6. Vuokralainen on velvollinen noudattamaan yhtiön järjestyssääntöjä, eikä ole oikeutettu ilman vuokranantajan lupaa laittamaan kilpiä tms. vuokratulle paikalle tai rakentamaan kiinteitä rakenteita rakenteita talliin. Autotalleissa ei paloturvallisuussyistä johtuen saa säilyttää muuta kuin pieniä määriä autoon liittyviä tarvikkeita ja yhden rengaskerran.

  7. Vuokranantaja ei vastaa autolle taikka siinä olevalle omaisuudelle pysäköintipaikalla tai tallissa mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

  8. Paikoitusalueella tai talleissa suoritettavista puhdistus-, huolto- yms. töistä autopaikan tai tallin käytölle aiheutuvat tilapäiset esteet eivät oikeuta vuokralaista vaatimaan tai saamaan korvausta tai vuokranalennusta.

  9. Paikat vuokrataan toistaiseksi, molemminpuolisella yhden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli vuokralainen ei noudata edellämainittuja määräyksiä on yhtiön hallituksella oikeus irtisanoa vuokrasuhde päättyväksi ilman irtisanomisaikaa