Tällä lomakkeella voit tilata isännöitsijätoimistosta tarvitsemasi asiakirjat. Toimituksen mukana seuraa lasku asiakirjojen maksamista varten. Asiakirjoja toimitetaan vain henkilöille tai yrityksille, joilla on oikeus saada ko. asiakirjat.

Isännöitsijäntodistus

Tällä lomakkeella voit tilata isännöitsijätoimistosta tarvitsemasi asiakirjat. Toimituksen mukana seuraa lasku asiakirjojen maksamista varten. Asiakirjoja toimitetaan vain henkilöille tai yrityksille, joilla on oikeus saada ko. asiakirjat. Kulloinkin voimassaolevat hinnat on mainittu hinnastossamme. Mikäli isännöitsijäntodistuksen tilaa muu taho kuin osakkeenomistaja itse, on tilaajalla oltava omistajan valtakirja tai voimassaoleva toimeksiantosopimus (välittäjät). Todistuksen voi myös tilata ko. osakkeet pantiksi saanut taho tai omistajan lakimääräinen edustaja (esim. edunvalvoja tai pesänselvittäjä). Isännöitsijäntodistus on lakisääteinen asiakirja, josta selviää keskeiset taloyhtiötä, huoneistoa ja osakasta koskevat tiedot.

Hitas-myynti-ilmoitus

Osa isännöimistämme kohteista kuuluu Helsingin kaupungin organisoiman Hitas-laatu- ja hintajärjestelmän piiriin. Myydessäsi asunnon tarvitset Hitas-hintalaskelman, jonka tilauslomakkeen/laskelman taustatiedot saat isännöitsijätoimistosta tilaamalla. Myydessäsi tarvitset myös isännöitsijäntodistuksen. Varsinaisen Hitas-hintalaskelman laatii Helsingin kaupungin kiinteistöviraston asuntoasianosasto. Lisätietoa Hitas-asunnoista löydät täältä.

Lainaosuuslaskelma

Taloyhtiöiden lainaosuuslaskelmat päivitetään tilinpäätösten yhteydessä. Isännöitsijäntodistuksissa lainaosuudet ilmoitetaan aina viimeisimmän laskentapäivän mukaisessa tilanteessa eikä niitä päivitetä kuukausittain. Mikäli erityistapauksissa tarvitset lainaosuuslaskelman päivitettynä muille kuin taloyhtiökohtaisille täsmäytyspäiville laskettuna niin laskelman voi tilata tästä. Laskelman erillinen päivitys on aina maksullinen.