Remontti-ilmoitukset

Tutustu remonttiohjeisiin ennen lomakkeen täyttöä. Meiltä löytyy myös sähköinen remontti-lmoitus, jonka voit tallentaa luonnoksena, ja jatkaa ilmoituksen täyttöä kun se sinulle sopii.

Korjaus- ja muutostyöilmoituslomakkeen täyttöohje

Täytä lomake mahdollisimman huolellisesti niiltä osin, mitä suunniteltu korjaustyö koskee käsittelyprosessin nopeuttamiseksi. Tähdellä (*) lomakkeelle merkityt kohdat on täytettävä aina, riippumatta remontin laadusta.

Huomioittehan, että ilmoitus on jätettävä käsittelyyn mahdollisimman ajoissa, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua töiden aloitusajankohtaa. Ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Mitä huolellisemmin ja täydellisemmin lomake ja mahdolliset liitetiedot on annettu, sitä nopeampaa on ilmoituksen käsittely.

1. Taloyhtiö ja yhteystiedot

Yhteystiedot on täytettävä aina täydellisesti.

2. Lyhyt yleiskuvaus suoritettavasta korjaustyöstä

Merkitkää aina korjaustyön tyyppi. Valittaessa ”Muu korjaus- ja/tai muutostyö”, eritelkää suoritettavat korjaustyöt lyhyesti niille varatuille riveille. Esim. ”parvekkeelle asennetaan xx:n valmistama lasitus” tai ”makuuhuoneiden väliseen kevytrakenteisen seinään tehdään oviaukko”.

Jos huoneiston tai sen osan käyttötarkoitusta muutetaan, tulee varmistaa edellyttääkö muutostyö rakennuslupaa. Tavanomaiset keittiö-, märkätila- ja pintaremontit eivät vaadi rakennuslupaa.

Rakennusluvan vaatimia muutostöitä ovat mm. kuivan tilan muuttaminen märkätilaksi tai oleelliset huonetilajärjestelymuutokset. Mikäli korjaustyö edellyttää rakennusluvan hakemista, merkitkää se tässä kohdassa. Lupaprosessin yksityiskohdat sovitaan aina erikseen isännöitsijän kanssa.

3. Käytetyt suunnittelijat ja urakoitsijat sekä osakkaan valvoja
SUUNNITTELIJAT

Täyttäkää suunnittelijat siltä osin, minkä laatuisia korjaustöitä aiotaan tehdä. Suunnittelijoiden Y-tunnukset sekä muut yhteystiedot on merkittävä täydellisiniä. Mikäli remontilla ei ole ulkopuolista suunnittelijaa, nimetkää itsenne suunnittelijaksi.

VALVOJA JA TYÖMAASTA VASTAAVA HENKILÖ

Osakas voi nimetä huoneistonsa korjaustöille ulkopuolisen valvojan, joka valvoo urakoitsijan korjaustyösuoritusta. Valvojan nimeäminen vähänkin laajemmissa remonteissa on suositeltavaa. Taloyhtiön asettama valvoja valvoo ainoastaan rakenteisiin puuttuvat työsuoritteet ja märkätilaremonttien yhteydessä vesieristykset. Osakas voi käyttää valvojana esim. omia suunnittelijoitaan, erillisiä rakennuttajakonsultteja tai -valvojia tai palvelua voi tiedustella myös taloyhtiön käyttämiltä valvojilta. Valvonnan kustannukset maksaa aina osakas sekä oman valvojansa, että taloyhtiön valvojan osalta.

Työmailla tulee aina olla nimettynä vastaava henkilö, joka useimmiten on korjaustyöurakoitsijan työnjohtaja. Vastaava henkilö voi olla myös osakas itse. Vastaavan henkilöön otetaan yhteyttä mikäli työn aikana havaitaan puutteita esim. työmaajärjestelyissä.

URAKOITSIJAT

Täyttäkää urakoitsijat siltä osin, minkä laatuisia korjaustöitä huoneistossa aiotaan tehdä. Lisätkää urakoitsijoiden Y-tunnukset, vastuuhenkilöiden tiedot sekä muut yhteystiedot täydellisinä, jottei tältä osin jouduta turhaan pyytämään täydennyksiä ja tällöin ilmoituksen käsittely hidastuu turhaan.

Mikäli korjaustyöt koskevat märkätiloja ja vesieristystä, lisätkää vesieristäjän nimi ja VTT:n sertifikaattinumero, jolla varmistetaan vesieristäjän pätevyys. Vaihtoehtoisesi voidaan hyväksyä vesieristetoimittajan antama henkilökohtainen pätevyystodistus/vesieristäjän henkilökortti. Lisätkää lomakkeen liitteeksi vesieristäjän tarjous vesieristystöistä materiaaleineen. Tarjousta tarvitaan yhtiön mahdollisen kustannusosuuden määrittämistä varten. Tältä osin laskutus tulee suoraan taloyhtiölle ei siis osakkaan kautta. Tarjouksia pyytäessänne huomioikaa siis, että vesieristystyöt tulee aina olla eritelty omaksi asiakseen.

4. Erittely korjaustöistä ja materiaaleista
A. MÄRKÄTILAREMONTTI
1. LVI-työt

Mikäli korjaustyö koskee märkätiloja, eritelkää ja selostakaa tässä kohdassa tehtävät toimenpiteet. Vesieristysasiat eritellään erikseen kohdassa 3.

2. Sähkötyöt

Eritelkää tässä mahdolliset sähkötyöt. Mikäli märkätiloihin asennetaan lattialämmitys, kaapelityyppi ja teho on mainittava.

3. Märkätilan vesieristys

Ilmoittakaa tässä kohdassa vesieristeen valmistaja ja tyyppi. Työn suorittavan henkilön vesieristyssertifikaatin tiedot esitetty kohdassa 3.

B. KEITTIÖREMONTTI
1. Rakennustekniset työt

Mikäli korjaustyö koskee keittiötä, ilmoittakaa tässä kohdassa mahdollisista tilajärjestelyn muutoksista.

2. LVI-työt

Kuvatkaa tässä kohdassa vesipisteisiin tai ilmanvaihtoon liittyvät muutostyöt.

3. Sähkötyöt

Ilmoittakaa tässä, mikäli sähkövarusteisiin kohdistuu muutoksia.

C. MUU KORJAUSTYÖ

Mikäli korjaustyö koskee muita tiloja kuin märkätiloja tai keittiötä, selostakaa tässä kohdassa suoritettavat toimenpiteet. Käyttäkää tarvittaessa apuna piirustuksia ja sanallista selostusta.

Huomioikaa, että mikäli teette kantaviin rakenteisiin kohdistuvia muutostöitä niin tarvitsette rakennesuunnittelijan lausunnon korjaustyöilmoituksen liitteeksi.

5. Allekirjoitukset

Allekirjoittakaa lopuksi täytetty korjaustyöilmoituslomake tai merkitkää päivämäärä ja allekirjoitusruutuun teksti ”lähetetty sähköpostitse / oma nimenne”.

Korjaus- ja muutostöiden tarkastaja ja isännöitsijä täyttävät kohdat 6. ja 7.

Korjaus- ja muutostyöilmoitus tallennetaan yhtiön tietojärjestelmään ja siitä tulee pysyvä merkintä isännöitsijäntodistukseen. Ilmoituksesta saa kopion se, joilla on oikeus tilata isännöitsijäntodistus.