Tervetuloa osakkaaksi isännöimäämme taloyhtiöön!

Tutustukaa ystävällisesti nettisivujemme sisältöön, sivuilta saatte paljon asumiseen liittyvää tietoa.

TALOYHTIÖN OSAKELUETTELO ON SIIRRETTY SÄHKÖISEEN HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄN

Vuonna 2019 otettiin suomessa käyttöön valtakunnallinen Huoneistotietojärjestelmä, jonne kerätään vähitellen tiedot osakehuoneistoista, niiden omistuksista ja panttauksista. Paperisista osakekirjoista luovutaan ja tieto osakehuoneiston omistajasta viedään Maanmittauslaitoksen ylläpitämään Huoneistotietojärjestelmään. Sähköinen omistajamerkintä siis korvaa paperisen osakekirjan ja tiedot osakehuoneistojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista saadaan huoneistotietojärjestelmästä.

Huoneistotietojärjestelmä ja osakeluettelo, maksuista sopiminen

Tulevissa omistajamutoksissa Maanmittauslaitos kirjaa omistusta ja panttausta koskevat tiedot Huoneistotietojärjestelmään. Omistusmuutos mm. tulevien asuntokauppojen yhteydessä kirjautuu ensi vaiheessa huoneistotietojärjestelmään. Sieltä omistajatieto siirtyy osakehuoneistorekisterin Osakeluettelon puolelle vasta uuden omistajan maksettua varainsiirtoveron. Viranomainen seuraa veron suorittamista.

Isännöitsijätoimiston kanssa sovitaan kuten aiemminkin maksujen suorittamisesta ja määristä mm. mahdollisten vesimaksujen, saunavuoromaksujen, autopaikkojen yms. osalta. Tältä osin käytännöt eivät siis muutu. Uuden osakkaan tulee aina olla yhteydessä myös isännöitsijätoimistoon sopiakseen em. asiat.

Osakkaalta vaadittavat toimet, rekisteröi omistukseksi sähköiseksi

Paperisen osakekirjan mitätöinnistä eli muuttamisesta sähköiseksi omistusmerkinnäksi huolehtii jokainen osakkeenomistaja itse. Jokaisen osakkaan tulee nyt hakea omistuksensa sähköistä rekisteröintiä kymmenen vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta lukien. Oheistamme tutustuttavaksenne Maanmittauslaitoksen yksityiskohtaisen ohjeen miten asiassa tulee toimia. Taloyhtiönne siirtopäivä kerrotaan vuosittaisessa toimintakertomuksessa sekä isännöitsijäntodistuksessa.

Paperinen osakekirja mitätöidään Maanmittauslaitoksessa samalla, kun omistuksesi merkitään rekisteriin. Jos osakekirjasi on pankissa, voit valtuuttaa pankin tekemään omistuksen rekisteröinnin puolestasi.

Koko osakehuoneiston omistus on rekisteröitävä samalla kertaa, vaikka omistajia on useampi kuin yksi. Jos omistajia on useampi kuin yksi, omistuksen rekisteröintiä voi hakea samalla hakemuksella. Hakemuksessa tulee näkyä kaikkien omistajien suostumus rekisteröintiin ja osakekirjan mitätöintiin.

Mikäli haluat paperisen osakekirjan takaisin itsellesi mitätöinnin jälkeen, rastita ”Kyllä” hakemuksen kohtaan ”Haluatko, että osakekirja palautetaan mitätöinnin jälkeen?” Palautus maksaa ja kulloinenkin hinta on kerrottu Maanmittauslaitoksen hinnastossa.

Lisätietoja osakekirjan mitätöinnistä löytyy Maanmittauslaitoksen  https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot -sivustolta.

Isännöitsijäntodistukset jatkossa

Isännöitsijäntodistukset tilataan jatkossakin isännöitsijätoimistosta entiseen tapaan. Isännöitsijäntodistuksessa on maininta siitä, että taloyhtiön osakeluettelo on siirretty Maamittauslaitoksen ylläpitämään Huoneistotietojärjestelmän Osakehuoneistorekisteriin.

Asunnon omistajatiedot tulevat järjestelmäämme siis Maanmittauslaitokselta eikä isännöinnissä niitä voida muuttaa miltään osin. Kaikki omistuksien rekisteröintiin ja osoitteiden ylläpitoon liittyvät asiat hoidetaan siis Maanmittauslaitoksen kanssa.