Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010

Oikeusministeriö on laatinut sivuilleen kattavan selostuksen lakiin liittyen.

Sivuilla voit tutustua tai tulostaa itse lakitekstin ja paljon muuta asiaan liittyvää aineistoa.