As-Oy Esimerkki järjestysmääräykset

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty taloyhtiön asumisviihtyisyyden ja järjestyksen turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat osaltaan näitä järjestysmääräyksiä. Kiinteistöä koskevia määräyksiä on myös järjestyslaissa ja muussa lainsäädännössä.

1. YHTEISET TILAT

Ulko-ovet pidetään lukittuina jatkuvasti.

Ulko-ovista kuljettaessa on huolehdittava, että ovet lukkiutuvat uudestaan käytön jälkeen.

Yhteisissä tiloissa tupakointi ja turha oleskelu on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Yhteisissä tiloissa ja ulkoalueilla metelöinti on kielletty.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Kellarikäytävällä ei saa säilyttää tavaraa.

Kilpien ja mainosten sekä antennien yms. asentaminen tai muut vastaavat muutostyöt huoneiston ulkopuolelle on sallittu vain yhtiön luvalla.

Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.

2. JÄTEHUOLTO

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin huomioiden määräykset jätteiden lajittelusta.

Muiden kuin talousjätteiden (mm. suurikokoiset jätteet, huonekalut, remonttijätteet tms.) poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jätehuoltoviranomaisten niille varaamille paikoille.

3. PYSÄKÖINTI JA AUTOPAIKKOJEN KÄYTTÖ

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Autopaikka- ja autotallijonoa pitää isännöitsijätoimisto.

Autopaikoilla ja autotalleissa noudatetaan erillisiä autopaikkasääntöjä.

Vierasautopaikat on tarkoitettu vieraiden käyttöön, asukkaiden autojen pysäköinti vieraspaikoilla on kielletty.

4. HUONEISTOT

Huoneistoissa ei saa viettää häiritsevää elämää. Erityisesti klo 22.00-07:00 on vältettävä häiriön aiheuttamista.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle. Huoneiston haltijan on ennen töiden aloittamista ilmoitettava yhtiölle huoneiston vesi- ja kosteuseristeisiin kohdistuvista muutostöistä. Yhtiölle on etukäteen ilmoitettava myös muihin rakenteisiin, putkistoon, sähköjohtoihin yms. kohdistuvista töistä. Tarvittaessa on ilmoitettava nk. remontti-ilmoituslomake.

Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyisyys ja porraskäytävän siisteys. Melua ja häiriötä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille, ja niitä saa tehdä vain maanantaista perjantaihin klo 8:00-21:00 ja lauantaina klo 8:00-18:00.

Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin melua ja häiriötä aiheuttavat työt on kielletty. Asukkaita pyydetään ilmoittamaan em. aikojen ulkopuolella tapahtuvista mahdollisista perhe-, merkkipäivä tms. tapahtumista ilmoitustauluilla.

Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet.

Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä tai muita esineitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

5. MUUTTOILMOITUS

Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.

6. TOMUTTAMINEN

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla alueilla ja vain ilmoitettuina aikoina. Tomutusajat ovat maanantaista perjantaihin klo 8-20, lauantaina 8-18, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä tomutus on kielletty. Pito- ja liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

7. PESULAOSASTO

Pesulaosaston käyttäjien tulee huolehtia tilojen siistimisestä käytön jälkeen. Pesulan käyttö tulee merkitä varauskirjaan ja käytöstä tulee suorittaa kulloinkin voimassaolevan taksan mukainen maksu.

Pesulassa ei saa pestä ulkopuolisten pyykkiä ja kuivausrummussa kuivatetut pyykit tulee korjata pois välittömästi ja naruilla kuivatetut vuorokauden kuluessa pesuvuoron päättymisestä lukien.

8. LEMMIKKIELÄIMET

Lemmikkieläimet eivät saa häiritä talon asukkaita eivätkä muita taloyhtiössä asioivia eivätkä liata rakennusta tai piha-aluetta. Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettynä. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Eläimiä ei saa päästää tarpeilleen taloyhtiön tontilla. Lemmikkieläinten mahdolliset yhteistiloihin aiheuttamat likaantumiset on lemmikkieläimen haltijan puhdistettava välittömästi lian synnyttyä.

9. MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen irtisanomisen/purkamisen.

10. YHTEYSTIEDOT

Huollon ja isännöitsijä yhteystiedot on porrashuoneiden ilmoitustauluilla.

Määräykset on vahvistettu yhtiökokouksessa x.x.xxxx